loading page

Recombinant PreS-fusion protein vaccine for birch pollen and apple allergy
 • +29
 • Musa Khaitov,
 • Igor Shilovskiy ,
 • Rudolf Valenta,
 • Milena Weber,
 • Korneev Artem,
 • Inna Tulaeva,
 • Pia Gattinger,
 • Marianne van Hage,
 • Gerhard Hofer,
 • Jon Konradsen,
 • Walter Keller,
 • Oluwatoyin Akinfenwa,
 • Alina Poroshina,
 • Nataliya Ilina,
 • Elena Fedenko,
 • Olga G. Elisyutina,
 • Alla Litovkina,
 • Evgenii V. Smolnikov,
 • Alexandra Nikonova,
 • Sergei Rybalkin,
 • Vladimir Aldobaev,
 • Valeriy Smirnov,
 • Nadezhda Shershakova,
 • Olga Petukhova,
 • Dmitry Kudlay,
 • Artem Shatilov ,
 • Anastasia Timofeeva ,
 • Raffaela Campana,
 • Sevastyan Rabdano,
 • Victor Trukhin,
 • Sergey Udin,
 • Veronica Skvortsova
Musa Khaitov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Igor Shilovskiy
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Rudolf Valenta
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Milena Weber
Medizinische Universitat Wien Zentrum fur Pathophysiologie Infektiologie und Immunologie
Author Profile
Korneev Artem
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Inna Tulaeva
Medizinische Universitat Wien Zentrum fur Pathophysiologie Infektiologie und Immunologie
Author Profile
Pia Gattinger
Medizinische Universitat Wien Zentrum fur Pathophysiologie Infektiologie und Immunologie
Author Profile
Marianne van Hage
Karolinska Institutet Institutionen for medicin Solna
Author Profile
Gerhard Hofer
Stockholms universitet Lararhogskolan i Stockholm
Author Profile
Jon Konradsen
Karolinska Institutet Institutet for miljomedicin
Author Profile
Walter Keller
BioTechMed-Graz Geschaftsstelle
Author Profile
Oluwatoyin Akinfenwa
Medizinische Universitat Wien Zentrum fur Pathophysiologie Infektiologie und Immunologie
Author Profile
Alina Poroshina
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Nataliya Ilina
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Elena Fedenko
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Olga G. Elisyutina
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Alla Litovkina
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Evgenii V. Smolnikov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Alexandra Nikonova
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Sergei Rybalkin
Rossijskij nacional'nyj issledovatel'skij medicinskij universitet imeni N I Pirogova
Author Profile
Vladimir Aldobaev
Rossijskij nacional'nyj issledovatel'skij medicinskij universitet imeni N I Pirogova
Author Profile
Valeriy Smirnov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Nadezhda Shershakova
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Olga Petukhova
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Dmitry Kudlay
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Artem Shatilov
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile
Anastasia Timofeeva
FGBU Gosudarstvennyj naucnyj centr Institut immunologii Federal'nogo mediko-biologiceskogo agentstva Rossii
Author Profile